• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kontakt

Breda Biščak

breda.biscak@gmail.com

+386 (0)31 713 467

Koper, Slovenija

 

JEZIKI:
Slovenski, angleški.

 

DOSEDANJE IZKUŠNJE:
Več kot 20 prevedenih knjig (leposlovnih in strokovnih) in številni krajši teksti; dramsko delo.

 

TIPI TEKSTOV OZ. PREVODNA PODROČJA:
Leposlovje; strokovni teksti s področja humanistike in družbenih ved (umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, sociologija, jezikoslovje, arheologija, kulturne študije, medijske študije, glasba idr.), naravoslovja (kmetijstvo), ekonomije; prijave projektov; poslovna korespondenca; poljudni teksti in drugo.

  

REFERENCE:
Univerza na Primorskem, UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper, UP Fakulteta za humanistične študije Koper, UP Fakulteta za management Koper, Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Založba Modrijan, LUD Literatura, Libris, Sodobnost, Revija 2000, SVEZ, DURS, Računsko sodišče RS, Borznoposredniška hiša Ilirika, Primorske novice, Marketinška agencija Atis, Pokrajinski muzej Koper, Mestna občina Koper, SNG Drama Ljubljana, SSG Trst.