• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kontakt

Breda Biščak

breda.biscak@gmail.com

+386 (0)31 713 467

Koper, Slovenija

Lepo pozdravljeni na moji podstrani, posvečeni psihoterapiji.

Če bi iz kakršnega koli razloga potrebovali strokovno psihoterapevtsko pomoč, vabljeni, da me kontaktirate -- z veseljem sprejemam nove stranke. Psihoterapijo izvajam na Obali (Škofije) in po spletu, in sicer na podlagi jungovskih in drugih (psihoanalitičnih) spoznanj. Prilagojena je posamezniku, njegovim potrebam in tempu notranjega razvoja. Redno obiskovanje psihoterapije stranki pomaga z uvidi v lastno psiho in funkcioniranje, na stranki pa je, da se odloči, kako bo te uvide vnesla v vsakdanje osebno in poslovno življenje. Psihoterapijo bi lahko imeli tudi za nekakšen psihični laboratorij v varnem okolju. 

Pri svojem delu sem zavezana etičnemu kodeksu Slovenskega združenja za analitično psihologijo (SZAP), Mednarodne zveze za analitično psihologijo (IAAP) in Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Vabljeni, da si o meni in mojem načinu dela nekoliko več preberete spodaj, lahko pa me tudi kontaktirate. V nadaljevanju svoj način dela s klienti imenujem tako psihoterapija kot jungovska analiza (čeprav je, strogo vzeto, med obema pristopoma nekaj razlik).

 

 

Študij psihoterapije oz. psihoanalize

29. februarja 2024 sem zaključila individualni izobraževalni program Mednarodne zveze za analitično psihologijo (IAAP) za izvajanje jungovske psihoanalize (sprejeta sem bila novembra 2016). Kliente sprejemam na slovenski Obali (Škofije). Naš študij je temeljil na treh stebrih: lastni analizi, superviziji in teoretskem znanju, ki ga pridobivamo na predavanjih, konferencah in z branjem.

Aprila 2021 sem opravila vmesni izpit, ki je pogoj za pristop h končnemu izpitu za pridobitev naziva jungovske analitičarke. Moja izpraševalca sta bila ameriška jungovska analitičarka Jill Fischer in danski jungovski analitik Henrik Okbøl.

Pred tem sem razlago sanj spoznavala v izkustveno-izobraževalni delavnici srbskih psihoterapevtov in kliničnih psihologov Marije in Ivana Nastovića, ki sem jo obiskovala več kot šest let (od decembra 2007 dalje). Konec leta 2011 sem bila sprejeta tudi v Slovensko združenje za analitično psihologijo (ki je včlanjeno v IAAP) in od tedaj redno obiskujem predavanja uglednih mednarodnih jungovskih analitikov, ki jih petkrat ali šestkrat letno gostimo v Ljubljani. Redno se udelužujem tudi mednarodnih jungovskih simpozijev in konferenc v tujini in doma (več na podstrani Izobrazba). 

 

 

Jungovska analiza

Jungovska analiza je neinvazivna oblika psihoterapije, ki upošteva zavedne in nezavedne vidike naše psihe, velik poudarek pa daje analizi sanj in simbolnemu razumevanju dejanj in dogodkov v našem vsakdanjem življenju. Sanje delujejo kot rentgenska slika dogajanja v naši duševnosti: pokažejo, kje imamo slepe pege, skrite potenciale, inhibicije itn. (več o tem spodaj). Zaradi tega so odličen psihodiagnostični pripomoček v jungovski analizi: nakažejo, v čem je težava; nekatere nakažejo tudi, v katero smer bi veljalo iskati rešitev, nekatere pa od nas pričakujejo, da se pri iskanju rešitve najprej sami zavestno angažiramo in šele čez čas razkrijejo, ali se gibljemo v pravo smer. Poleg sanj se v analizi lahko obravnava kakršenkoli drug "material", ki ga stranka prinese: strahove, skrbi, obsesije, fantazije, pripetljaje iz vsakodnevnega življenja, občutke tesnobe, utesnjenosti, potrtosti, praznine itn.

Jungovska analiza je prilagojena posamezniku, njegovim potrebam, stiskam in tempu notranjega zorenja, ki mu je Jung pravil "individuacija". Cilj jungovske analize je vzpostaviti ravnovesje med klientovim zavestnim in nezavednim delom, da bi klient bolje razumel in poznal samega sebe in svoje funkcioniranje, polneje živel ter gojil bolj konstruktivne odnose s svojimi najbližjimi in družbo nasploh. Osebnostne spremembe so lahko globoke in trajne.

Gre za metodo z odprtim koncem, zato ni mogoče vnaprej določiti, koliko časa bo proces trajač -- lahko nekaj mesecev, lahko več let. 

 

Vloga stranke oz. sanjavca
V jungovski analizi sta stranka in analitik pojmovana kot enakovredna partnerja. Stranka se zaveže k rednemu obiskovanju običajno tedenskih srečanj. V analizi sanj razkriva svoje proste asociacije in trenutno življenjsko situacijo, brez katerih analiza ni mogoča. S svojimi odzivi določa tempo in vsebino analize. Strankin angažma je bistvenega pomena: analitik ji sicer nudi oporo pri osvetljevanju težav, korake naprej pa mora storiti sama. Pri soočanju z lastnimi čustvi, nezavednimi vsebinami in ranljivostjo so potrebni so tudi pogum, potrpežljivost in blagost.

 

Vloga analitika 
Analitik nudi stranki oziroma sanjavcu varno okolje, v katerem skupaj raziskujeta zavestne in nezavedne psihične vsebine. Analitik sanjavcu ne sme vsiljevati svojih razlag sanj. Praviloma tudi ne nudi nasvetov, saj je stranka le tako lahko samostojna in odgovorna za svoje odločitve.
Analitik mora spoštovati strankino anonimnost in vsebino srečanj zadržati zgolj in samo zase. Osnovne informacije lahko razkrije samo v strokovni superviziji, pri čemer mora stranka prav tako ostati anonimna, supervizor pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

 

Jungovska analiza in analitična psihologija, katere utemeljitelj je Carl Gustav Jung, sta predstavljeni tudi na spletni strani Slovenskega združenja za analitično psihologijo, katerega članica sem že od jeseni 2011. S septembrom 2017 smo začeli tudi niz kratkih predstavitev v oddaji Dobro jutro (več si lahko preberete v rubriki Novice).

Več zapisov v zvezi z jungovsko analizo oz. psihoterapijo, analitično psihologijo, sanjami in simboli si lahko preberete tudi na mojem blogu ali sledite objavam na FB, in sicer pod naslovom Svet sanj in simbolov (@analizasanj).